โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา
เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT (Trilingual Plus Program) M.1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา ปีการศึกษา2567

เลขบัตรประชาชน