ระบบลงทะเบียนการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลงทะเบียนใหม่

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเท่านั้น

ตรวจสอบการสมัคร

สำหรับนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

พิมพ์ใบสมัคร

เอกสาร ไฟล์ PDF