โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT TEST M.4