สำหรับนักเรียน

สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Microsoft Teams

learning from home

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

สำหรับอาจารย์


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์กับเพจ THE STANDARD

Card image cap

เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์

โดย งาน IT ฝึกอบรมโปรแกรมการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์
งานโสตทัศนศึกษาพร้อมอัดคลิปวีดิโอการสอน เพื่อเรียนออนไลน์ Summer ม.1 ม.4 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวสาร

Card image cap

😍 ยินดีต้อนรับ ม.1 ,ม.4 และ ม.6
เข้าสู่ “ห้องเรียนออนไลน์” ช่วง Summer

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มิติใหม่ของSatitPSM วันแรกของการเรียนออนไลน์👍

Card image cap

การเตรียมความพร้อมปัจจัยพื้นฐานของ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีการปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น นั่นคือ การลดหรือเลี่ยงการรวมตัวของกลุ่มคน

Card image cap

อว.จับมือไมโครซอฟท์นำแอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษา 2 ล้านคนทั่วประเทศเรียนฟรี

กระทรวง อว.ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยที่เกิดขึ้นต่อนิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา จึงมีการวางมาตรการในการรองรับสถานการณ์โควิด-19

Card image cap

ชมคลิป: สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กับภารกิจเตรียมความพร้อม ‘ห้องเรียนออนไลน์ 100%’

THE STANDARD พูดคุยกับ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กับภารกิจที่กำลังเตรียมความพร้อม ทดลองเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมนี้