การแข่งขันเกม"PSMCOM : PUBG Mobile League"


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. อ่านรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วน
  2. กรอกใบสมัคร
  3. พิมพ์ใบสมัคร