รายงานคะแนนซัมเมอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563