ระบบกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนใหม่)

เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลการมอบตัว