รายงานผลการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (4-6) (Pre-Test 2564)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชาย ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิง ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชาย ธงไท ศุภประดิษฐ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จังหวัดปทุมธานี
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง ณัฐกานต์ รักษาชาติ โรงเรียนสายอักษร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กชาย พิชยะ อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กชาย จิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กชาย อคิรา แซ่จิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กชาย วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ โรงเรียนแสงโสม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง ศุภกานต์ สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กชาย ดรณ์ สว่างทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
* หมายเหตุ *
ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ติดต่อที่เบอร์ 022609986-8 ต่อ 141,142
ตรวจสอบคะแนนสอบ

* ของนักเรียน ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ( - ) ระหว่างตัวเลข *

เลขบัตรประชาชน